Rozszerzona gwarancja

Niektórzy z nas sprzedawane ciężary mają gwarancję fabryczną i rozszerzyła je na 3, 5, 10, 20 lub 30 lat.

Ubiegasz się o standardową 2-letnią gwarancję u nas. Jeśli waga spadnie po tym okresie, konieczne jest złożenie reklamacji bezpośrednio u producenta na adres podany w karcie gwarancyjnej - Warranty Card

reklamacji dostarczyć kopie faktury i certyfikatu gwarancyjnego, który był dołączony do masy.

Aby uniknąć niepotrzebnych reklamacji, musisz przestrzegać kilku wytycznych:

  • Nie wolno przeciążać wagi, jeśli tak się stanie i waga wyświetla komunikat o błędzie, należy natychmiast usunąć ładunki z obszaru ważenia błędów spowodowanych przeciążeniem nie są objęte gwarancją
  • Nie należy używać ciężaru w bezpośrednim świetle słonecznym lub w środowisku o zmiennej temperaturze
  • Nie należy używać wagi w wilgotnym środowisku ani narażać jej na bezpośredni kontakt z cieczami
  • Jeśli nie korzystasz z wagi przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi
  • Podczas wymiany baterii zawsze wymieniaj wszystkie baterie
  • Nie należy używać wagi w pobliżu urządzenia emitującego promieniowanie elektromagnetyczne

    Wierzę, że wasze łuski doskonale nam służą.